Huur- en privacy voorwaarden.


Villhoma is een advertentiesite waarbij de huurder (een natuurlijk persoon) een accommodatie kan boeken direct bij een verhuurder (een natuurlijk persoon).  
Bij een aanvraag doen en/of een boeking zal de huurder akkoord gaan met onderstaande huur- en privacy voorwaarden.


1. Aansprakelijkheid

Alle advertenties zijn geplaatst door de verhuurder van het vakantiehuis. Villhoma is ten alle tijden vrij van aansprakelijkheid m.b.t. elke vorm van fraude, hetzij directe, hetzij indirecte schade, met inbegrip van verlies van omzet. Villhoma is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie opgenomen in deze website of voor de inhoud van een advertentie. Villhoma geeft geen enkele garantie voor de beschrijving of de kwaliteit van de woningen gepubliceerd op deze website. Alle gepubliceerde informatie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de verhuurder van de geadverteerde woning. Informatie over prijzen, beschikbaarheid e.a. zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. Noch Villhoma noch één van zijn directeurs, werknemers of andere vertegenwoordigers zal aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade voortvloeiend uit of gebonden aan het gebruik van deze website.

2. Prijzen

Prijzen, lastminutes, aanbiedingen en kortingen worden door de verhuurder bepaald.
Villhoma is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de prijzen.
Houdt er rekening mee dat er bijkomende kosten kunnen zijn zoals: een borg, energiekosten, schoonmaakkosten en overheid vastgestelde vergoedingen. Deze kosten worden niet vermeld op Villhoma. Informeer bij de verhuurder voor bijkomende kosten.
Villhoma is niet op de hoogte van bijkomende kosten die de verhuurder hanteert en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

3. Contact

De huurder dient alleen contact met de verhuurder op te nemen voor persoonlijke doeleinden zoals informatie opvragen en een reservering maken.
Het is verboden om de verhuurder te contacteren voor reclamedoeleinden/spamming.

4. Contactgegevens

Wanneer u contact opneemt met een verhuurder gaat u ermee akkoord dat Villhoma uw gegevens automatisch opslaat in zijn database en deze gebruikt voor reclamedoeleinden. Hetzij: nieuwsbrieven/enquetes, social media, etc. U kunt zich altijd afmelden waarbij Villhoma uw gegevens uit de database zal verwijderen.

5. Reservering

De huurder krijgt automatisch een email van Villhoma om te bevestigen dat de aanvraag naar de verhuurder is gestuurd. De huurder heeft direct contact met de verhuurder, Villhoma is niet op de hoogte van gemaakte afspraken tussen huurder en verhuurder en kan nergens aansprakelijk voor worden gesteld.

6. Betaling

De huurder dient de betaling bij de verhuurder te voldoen. De huurder en verhuurder moeten zelf overeenkomen hoe de betaling zal geschieden.

7. Annulering

Een annulering dient direct vermeld te worden bij de verhuurder en niet bij Villhoma. De verhuurder bepaald of u restitutie krijgt en hoeveel dit zal zijn.

8. Aansprakelijkheid

Villhoma is in geen enkele opzicht aansprakelijk indien de eigenaar van het vakantiehuis in gebreke blijft. Evenmin kan Villhoma aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door brand, lekkage, een ongeval of welke oorzaak dan ook, aan huurder, diens medehuurders en/of eigendommen. Villhoma zal geen restitutie uitbetalen.

De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de accommodatie, zowel binnenin (inventaris en/of meubilair) of buiten (terras etc.) die tijdens de huurperiode door hem en/of zijn medehuurder(s) ontstaat. De verhuurder en huurder zullen samen moeten overeenkomen wat er in rekening wordt gebracht.

9. Verblijf

De huurder dient bij de verhuurder te informeren wanneer zij kunnen inchecken en uitchecken.

Indien de huurder zich niet houdt aan wat er is afgesproken, hetzij meerdere personen, het meebrengen van huisdieren, etc. kan de verhuurder toegang aan de huurder weigeren.

Villhoma is ten alle tijden vrij van aansprakelijkheid en zal zich in geen enkele situatie mengen.

De huurder dient te informeren bij de verhuurder of linnengoed zoals lakens, slopen, thee- en handdoeken etc. aanwezig en inclusief zijn.

Op de dag van vertrek dient de huurder de woning netjes (veegschoon) en schadevrij achter te laten. Dit houdt in: veegschoon, alles schoon afgewassen, vuilnis weg, linnengoed afhalen van de bedden, koelkast leeg en schoon.

Indien er borg is betaald dient de verhuurder deze terug te betalen aan de huurder aan het einde van de vakantie, tenzij anders afgesproken tussen huurder en verhuurder.

 

10. Klachten


Wanneer u als huurder niet tevreden bent over het gehuurde object dient u contact op te nemen met de verhuurder en niet met Villhoma. Huurder en verhuurder dienen samen tot een oplossing te komen.

 

 

Algemene verhuur- en advertentievoorwaarden

 

1. Aansprakelijkheid 

Villhoma is ten alle tijden vrij van aansprakelijkheid m.b.t. elke vorm van fraude, hetzij directe hetzij indirecte schade, met inbegrip van verlies van omzet. Villhoma is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie opgenomen in deze website of voor de inhoud van een advertentie. Villhoma geeft geen enkele garantie voor de beschrijving of de kwaliteit van de woningen gepubliceerd op deze website. Alle gepubliceerde informatie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de verhuurder van de geadverteerde woning. Informatie over prijzen, beschikbaarheid e.a. zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. Noch Villhoma noch één van zijn directeurs, werknemers of andere vertegenwoordigers zal aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade voortvloeiend uit of gebonden aan het gebruik van deze website.

 

2. Meerdere verhuurwoningen

Er mag slechts één woning per advertentie worden geplaatst. Villhoma behoudt zich ten aller tijden het recht om wijzigingen aan te brengen in de advertenties wanneer deze regel niet wordt nageleefd. Verhuurders hebben de mogelijkheid tot het plaatsen van meerdere advertenties op deze website, enkel op basis van de voor afgesproken voorwaarden.
Ook is het niet toegestaan u vakantiehuis in de advertentie te wijzigen naar een ander vakantiehuis.

 

3. Ontwerp en lay-out

Het ontwerp van de advertentie/presentatie is voor rekening van de verhuurder. Villhoma is niet aansprakelijk voor het verlies of aan schade van de advertentie en de gegevens. Villhoma behoudt zich het recht het uiteindelijke ontwerp van de advertentie te bepalen  op deze website. Dit geldt voor de gehele advertentie.

 

4. Klachten over een advertentie

Bij onjuiste informatie omtrent de advertentie waarvan gebruikers melding hebben gemaakt en na contact te hebben gehad met verhuurder is Villhoma gerechtigd de woninggegevens van desbetreffende object direct van haar site te verwijderen zonder terugbetaling van gemaakte kosten.
Ook dient verhuurder bereikbaar te zijn via telefoon of email voor Villhoma en voor aanvragen van gebruikers.

 

5. Externe links

Het is alleen toegestaan om een link in een advertentie/presentatie te plaatsen die verwijst naar de website of het emailadres van de betreffende accommodatie. Indien Villhoma constateert dat er een link naar een website wordt geplaatst anders dan de website van de betreffende accommodatie, heeft Villhoma het recht dit te verwijderen. Bij het herhaaldelijk plaatsen van een externe link zal de advertentie door Villhoma worden verwijderd, zonder correspondentie en enige vergoeding of terugbetaling.

 

6. Betalingsbeleid

Uw advertentie wordt online gezet zodra de betaling bij Villhoma is binnengekomen, hierover ontvangt u eerst een faktuur. De betaling kan voldaan worden via een overschrijving, creditcard of PayPal betaling.

 

7. Prijsveranderingen en voorwaarden

Villhoma heeft het recht prijzen en voorwaarden ten alle tijden te wijzigen wat op de site van Villhoma kenbaar gemaakt zal worden. Wijzigingen in prijzen en voorwaarden zullen per direct bij nieuwe contracten en nieuwe verhuurders worden doorgevoerd. Wij raden u dan ook aan dit document regelmatig op aanpassingen te controleren.

 

8. Auteursrecht 

Verhuurder garandeert dat alle informatie en foto´s die in de advertentie geplaatst worden berusten op copyright of originaliteit. Alle schade en of onkosten voortvloeiende uit copyright zijn voor kosten van de verhuurder die hiermee Villhoma direct schadeloos stelt voor wettelijke onkosten en vertegenwoordiging.

 

9. Documenten

Indien Villhoma klachten ontvangt over de accommodatie die u verhuurt en/of vermoedt dat u geen recht heeft om het te verhuren dan heeft Villhoma het recht om u te vragen om een bewijs van eigendom, een factuur van de elektriciteit/waterrekening of een document waarin staat dat u goedkeuring heeft om het object te verhuren. Kunt u dit niet aantonen dan is Villhoma gerechtigd om uw advertentie met alle gegevens over het object direct te verwijderen van haar site zonder enige correspondentie vooraf en zonder enige terugbetaling  van gemaakte kosten.

 

10. Terugbetalingsbeleid

Villhoma hanteert geen proefperiodes en is daaromtrent ook niet aansprakelijk voor terugbetaling.

Villhoma is nimmer aansprakelijk voor afspraken tussen huurder en verhuurder noch voor financiële en fiscale consequenties van gemaakte afspraak. Wij raden u aan zorg te dragen dat u vakantiewoning voldoet aan de wet. (Deze kunt u navragen in de gemeente waar uw vakantiewoning gevestigd is).

 

11. Aansprakelijkheid

Verhuurder garandeert dat alle informatie en foto´s die in de advertentie geplaatst worden berusten op copyright of originaliteit.
Alle schade en of onkosten voortvloeiende uit copyright zijn voor kosten van de verhuurder die hiermee Villhoma direct schadeloos stelt voor wettelijke onkosten en vertegenwoordiging.

 

12. Duur advertentieruimte

De duur van de advertentieruimte is 1 jaar ingaande op de datum van betaling. U zult voor het einde van uw contract bericht ontvangen voor het wel of niet verlengen van uw advertentie. Bij beëindiging zullen uw gegevens door Villhoma worden verwijderd. Mocht u uw contract voortijdig willen beeïndigen kunt u ons dit per e-mail kenbaar maken. Villhoma zal u advertentie dan binnen 24 uur verwijderen zonder enige vergoeding of terugbetaling.

 

13. Inloggegevens

Inloggegevens worden ten alle tijde alleen aan de verhuurder verstrekt. Het is verhuurder dan ook verboden deze aan derde te verstrekken.
Villhoma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beveiliging van de gegevens van de verhuurder.

 

14. Schadevergoeding

Als door enige vorm van uploaden van programma´s of inhoud schade, fouten of aantasting ontstaat aan eigendom van Villhoma zal verhuurder hiervoor aansprakelijk worden gesteld en alle schade hiervoor dienen te vergoeden.

 

15. IVA (B.T.W)  

De kosten voor de diensten welke door Villhoma op deze website worden aangeboden zijn altijd exclusief de dan geldende belastingen, mits anders gecommuniceerd.